מצודות על תהלים פה ד

<< מצודות על תהלים • פרק פה >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • 


מצודת דוד

"השיבות" - חזרת מחרון אפך

"אספת" - הכנסת עברתך לבל תכעוס בהם

מצודת ציון

"אספת" - ענין הכנסה כמו ואין איש מאסף (שופטים י"ט)

"עברתך" - מלשון עברה וזעם