מצודות על תהלים פה יב

<< מצודות על תהלים • פרק פה >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • 


מצודת דוד

"אמת" - כשתתרבה האמת בארץ אז יהיה הצדק נשקף מן השמים להראות ע"פ הארץ

מצודת ציון

"נשקף" - ענין הבטה