מצודות על תהלים פה ט

<< מצודות על תהלים • פרק פה >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • 


מצודת דוד

"אשמעה" - הן שומע אני מה ידבר האל אשר ידבר שלום אל עמו ומבטיחם שלא ישובו לחטוא עוד

מצודת ציון

"לכסלה" - מלשון כסיל ור"ל לחטוא