מצודות על תהלים פה ב

מצודות על תהלים • פרק פה >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • 


מצודת דוד

"רצית" - כמו שרצית את ארצך מאז והשבת שבות יעקב מגלות בבל

מצודת ציון

"רצית" - מלשון רצון