מצודות על תהלים פה ה

<< מצודות על תהלים • פרק פה >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • 


מצודת דוד

"שובנו" - כן שובנו מגלות אדום והפר כעסך אשר עמנו