מצודות על שמואל ב יט מד

<< | מצודות על שמואל בפרק י"ט • פסוק מ"ד |
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לה • לו • לז • לח • לט • מא • מב • מג • מד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"ויקש" - אנשי יהודה דברו קשות לישראל יותר מישראל ליהודה

"לי להשיב" - רצה לומר אם כן מהראוי לי להשיב את מלכי ולא לכם שאתם המעט ואיחרתם עד כה

"ולא היה דברי ראשון" - וכי לא בא אליו דברי בתחילה שישוב אל ביתו כמו שכתוב למעלה (פסוק יב) ודבר כל ישראל בא וגו'

"ומדוע הקלתני" - בזית אותי כאלו אין ממש בנו והכל ממך

"עשר ידות וגו'" - הלא יש לי עשר חלקים במלך כי אנחנו עשרה שבטים (אבל מבנימין באו מקצתם והם האלף שעם שמעי ולא יוחשבו לא לאלה ולא לאלה)

"וגם בדוד" - אף שהוא מבני שבטך מכל מקום רוצה אני בו יותר ממך 

מצודת ציון

"ידות" - חלקים

"הקלתני" - מלשון קלות ובזיון

"ויקש" - מלשון קשה