מצודות על שמואל ב יט לה

מצודות על שמואל ב • פרק יט >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לה • לו • לז • לח • לט • מא • מב • מג • מד • 


מצודת דוד

"כמה ימי שני חיי" - אשר יש לי לחיות עוד וכי רבים המה לשאעלה עם המלך להתענג בהם

מצודת ציון

"כמה" - מהו המספר