מצודות על שמואל ב יט לג

<< מצודות על שמואל ב • פרק יט
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לה • לו • לז • לח • לט • מא • מב • מג • מד • 


מצודת דוד

"בשיבתו" - בעת אשר ישב במחנים

"איש גדול" - בעושר רב

מצודת ציון

"כלכל" - ענין ספוק המזון כמו (בראשית מה יא)וכלכלתי אותך