מצודות על שמואל ב יט מא

מצודות על שמואל ב • פרק יט >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לה • לו • לז • לח • לט • מא • מב • מג • מד • 


מצודת דוד

"חצי עם ישראל" - רצה לומר מקצת מעם ישראל שהרי נאמר אחרי זה וכל איש ישראל באים וגו' כי לפעמים יאמר חצי על חלק הנחלק אם מעט ואם הרבה כמו (בראשית לג א) ויחץ את הילדים

"העבירו" - את הירדן