מצודות על שמואל ב ב ל

<< מצודות על שמואל ב • פרק ב >>
א • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • 


מצודת דוד

"ועשהאל" - לפי שהיה חשוב מכולם לא כללו עמהם

מצודת ציון

"ויפקדו" - נחסרו כמו (שם לא מט) ולא נפקד ממנו איש