מצודות על שמואל ב ב ו

מצודות על שמואל ב • פרק ב >>
א • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • 


מצודת דוד

"הטובה הזאת" - גמול הטובה הזאת

מצודת ציון

"ואמת" - ענינו כמו חסד וכן (לקמן טו כ) והשב וגו' חסד ואמת