מצודות על שמואל ב ב לא

<< מצודות על שמואל ב • פרק ב >>
א • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • 


מצודת דוד

"מבנימין" - וחוזר ומפרש ובמי מבנימין באנשי אבנר

מצודת ציון

"מתו" - כמו ומתו ומוסב על הכו וגו' לומר הכו מבנימין וגו' ומתו