מצודות על שמואל ב ב יג

מצודות על שמואל ב • פרק ב >>
א • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • 


מצודת דוד

"ויפגשום" - פגעו אלו באלו סמוך לברכת גבעון

מצודת ציון

"ויפגשום" - פגעו אלה באלה

"ברכת" - הוא מקום הבנוי באבנים ובסיד ושם מתכנסים המים וכן (ישעיהו לו ב)הברכה העליונה