מצודות על שמואל ב ב יד

<< מצודות על שמואל ב • פרק ב >>
א • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • 


מצודת דוד

"וישחקו לפנינו" - רצה לומר יתגרו מלחמה אלה באלה דרך שחוק לראות מי מהם יותר מלומד מלחמה