מצודות על שמואל ב ב טו

<< מצודות על שמואל ב • פרק ב >>
א • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • 


מצודת דוד

"ויעברו" - את ברכת המים כי היו אלה מזה ואלה מזה

"לבנימן" - מבני בנימן עבדי איש בושת