מצודות על שמואל ב ב כט

<< מצודות על שמואל ב • פרק ב >>
א • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • 


מצודת דוד

"כל הלילה" - כי פחד מיואב שלא יפול עליו פתאום

מצודת ציון

"בערבה" - במישור

"הבתרון" - שם מחוז