מצודות על שמואל א טו כז

<< מצודות על שמואל א • פרק טו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לב • לג • לה • 


 

מצודת דוד

"ללכת" - מעם שאול

"ויחזק" - שאול אחז בכנף מעיל שמואל למנעו מללכת מעמו ובהאחזו בו נקרע הכנף  

מצודת ציון

"בכנף" - בקצה שפולי המעיל כמו (לקמן כד ד) ויכרת את כנף המעיל