מצודות על שמואל א טו טז

<< מצודות על שמואל א • פרק טו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לב • לג • לה • 


מצודת דוד

"הרף" - רצה לומר עזוב דבריך וחדל מהם ואגידה לך וגו'

מצודת ציון

"הרף" - מלשון רפיון