מצודות על שמואל א טו ד

<< מצודות על שמואל א • פרק טו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לב • לג • לה • 


 

מצודת ציון

"וישמע" - ענין אסיפה הבאה בשמיעת קול המאסף וכן (ירמיהו נ כט)השמיעו אל בבל רבים

"ויפקדם" - ענין מנין ומספר

"בטלאים" - שם מקום כמו (יהושע טו כד)זיף וטלם ובעלות ורבותינו ז"ל אמרו (יומא כב ב)בטלאים ממש לפי שאסור למנות את ישראל לגלגולת ומנאם בטלאים וכל אחד לקח טלה מעדר שאול והחזירו למקום מיוחד ומנו הטלאים וידעו מספר בני ישראל

"רגלי" - הולכי רגל לא רוכבים