מ"ג שמואל א טו כז


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויסב שמואל ללכת ויחזק בכנף מעילו ויקרע

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיִּסֹּב שְׁמוּאֵל לָלֶכֶת וַיַּחֲזֵק בִּכְנַף מְעִילוֹ וַיִּקָּרַע.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיִּסֹּ֥ב שְׁמוּאֵ֖ל לָלֶ֑כֶת וַיַּחֲזֵ֥ק בִּכְנַף־מְעִיל֖וֹ וַיִּקָּרַֽע׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

ואיסתחר שמואל למיזל ואתקף בכנף מעיליה ואתבזע:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויחזק בכנף מעילו" - לפי פשוטו משמעו שכשפנה שמואל ללכת מאחרי שאול אחז שאול בכנף של שמואל לפי שהיה שאול מבקש ממנו שישוב עד שישתחוה בגלגל שהיה שם אהל מועד ומדרש אגדה (שוחר טוב) חולקים אמוראים יש אומרים מעילו של שמואל קרע שאול ויש אומרים מעילו של שאול קרע שמואל ומסר לו סימן זה מי שיכרות כנף מעילו הוא ימלוך תחתיו והוא שאמר לו שאול לדוד ביום שכרת את המעיל (לקמן כד כ) ידעתי כי מלוך תמלוך

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ללכת" - מעם שאול

"ויחזק" - שאול אחז בכנף מעיל שמואל למנעו מללכת מעמו ובהאחזו בו נקרע הכנף 

מצודת ציון

"בכנף" - בקצה שפולי המעיל כמו (לקמן כד ד) ויכרת את כנף המעיל