מצודות על שמואל א טו יב

<< מצודות על שמואל א • פרק טו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לב • לג • לה • 


 

מצודת דוד

"מציב לו יד" - עושה שם לעצמו מקום לחלק הבזה ומשם יסוב וירד הגלגל רצה לומר כל זה הוגד לשמואל

"לקראת שאול" - ללכת לקראת שאול

"בבקר" - מוסב על וישכם  

מצודת ציון

"מציב" - ענינו עשיה והעמדה

"יד" - מקום