מצודות על שמואל א טו ו

<< מצודות על שמואל א • פרק טו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לב • לג • לה • 


 

מצודת דוד

"עשיתה חסד" - על יתרו יאמר והחסד הוא מה שיעץ להעמיד שופטים שהיה טובה לכל ישראל להקל עליהם מלעמוד על משה מבקר עד ערב

"לכו סורו" - הפרדו מעם עמלק כי פן אוסיפך עמו בעת אחרימם היות בעת כזאת אי אפשר להבחין ולהזהר  

מצודת ציון

"הקיני" - משפחת הקיני מבני חובב חותן משה

"אסיפך" - ענין כליון