מ"ג שמואל א טו ו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויאמר שאול אל הקיני לכו סרו רדו מתוך עמלקי פן אספך עמו ואתה עשיתה חסד עם כל בני ישראל בעלותם ממצרים ויסר קיני מתוך עמלק

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיֹּאמֶר שָׁאוּל אֶל הַקֵּינִי לְכוּ סֻּרוּ רְדוּ מִתּוֹךְ עֲמָלֵקִי פֶּן אֹסִפְךָ עִמּוֹ וְאַתָּה עָשִׂיתָה חֶסֶד עִם כָּל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בַּעֲלוֹתָם מִמִּצְרָיִם וַיָּסַר קֵינִי מִתּוֹךְ עֲמָלֵק.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיֹּ֣אמֶר שָׁא֣וּל אֶֽל־הַקֵּינִ֡י לְכוּ֩ סֻּ֨רוּ רְד֜וּ מִתּ֣וֹךְ עֲמָלֵקִ֗י פֶּן־אֹֽסִפְךָ֙ עִמּ֔וֹ וְאַתָּ֞ה עָשִׂ֤יתָֽה חֶ֙סֶד֙ עִם־כׇּל־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל בַּעֲלוֹתָ֖ם מִמִּצְרָ֑יִם וַיָּ֥סַר קֵינִ֖י מִתּ֥וֹךְ עֲמָלֵֽק׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

ואמר שאול לשלמאה אזיל זור אתפרש מגו עמלקאה דלמא אשיצינך עמיה ואת עבדת טיבו עם כל בני ישראל במיסקהון ממצרים ואיתפרש שלמאה מגו עמלקאה:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל הקיני" - בני יתרו שהיו יושבין במדבר יהודה בנגב ערד שהלכו אצל יעבץ ללמוד תורה וערד הוא עמלק הכנעני מלך ערד עמלק היה שנאמר (במדבר כא א) יושב הנגב ועמלק יושב בארץ הנגב (שם יג כט) "עם כל בני ישראל" - שנהנו מסעודתו משה ואהרן וכל זקני ישראל והרי מעלה עליו כאלו עשה חסד עם כל בני ישראל

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עשיתה חסד" - על יתרו יאמר והחסד הוא מה שיעץ להעמיד שופטים שהיה טובה לכל ישראל להקל עליהם מלעמוד על משה מבקר עד ערב

"לכו סורו" - הפרדו מעם עמלק כי פן אוסיפך עמו בעת אחרימם היות בעת כזאת אי אפשר להבחין ולהזהר  

מצודת ציון

"הקיני" - משפחת הקיני מבני חובב חותן משה

"אסיפך" - ענין כליון

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"ויאמר שאול אל הקיני". בנחל הזה היה הקיני רועה צאנו, כי הם היו שוכני אהלים, א"ל שיסור ממקום המלחמה: "פן אוסיפך עמו ועתה עשיתה חסד". וזה הפך

מעשה עמלק שנלחם בם, ולא יהיה מקרה אחד לצדיק ולרשע: "(פן אוסיפך". הפעיל מנחי פ"א, כמו (ירמיה מו, ח) אובידה עיר):