מ"ג שמואל א טו ד


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וישמע שאול את העם ויפקדם בטלאים מאתים אלף רגלי ועשרת אלפים את איש יהודה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיְשַׁמַּע שָׁאוּל אֶת הָעָם וַיִּפְקְדֵם בַּטְּלָאִים מָאתַיִם אֶלֶף רַגְלִי וַעֲשֶׂרֶת אֲלָפִים אֶת אִישׁ יְהוּדָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיְשַׁמַּ֤ע שָׁאוּל֙ אֶת־הָעָ֔ם וַֽיִּפְקְדֵם֙ בַּטְּלָאִ֔ים מָאתַ֥יִם אֶ֖לֶף רַגְלִ֑י וַעֲשֶׂ֥רֶת אֲלָפִ֖ים אֶת־אִ֥ישׁ יְהוּדָֽה׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וכנש שאול ית עמא ומנינון באימרי פסחיא מאתן אלפין גברא רגלאי ועסרא אלפין ית אנש יהודה:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וישמע שאול" - לשון הכרזה כמו (לעיל יד כ) ויזעק שאול "ויפקדם בטלאים" - אמר לכל אחד ואחד שיקח טלה מצאנו של מלך ואחר כך מנה את הטלאים לפי שאסור למנות את ישראל שנאמר בם (בראשית לב יב) לא יספר מרוב

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וישמע" - ענין אסיפה הבאה בשמיעת קול המאסף וכן (ירמיהו נ כט)השמיעו אל בבל רבים

"ויפקדם" - ענין מנין ומספר

"בטלאים" - שם מקום כמו (יהושע טו כד)זיף וטלם ובעלות ורבותינו ז"ל אמרו (יומא כב ב)בטלאים ממש לפי שאסור למנות את ישראל לגלגולת ומנאם בטלאים וכל אחד לקח טלה מעדר שאול והחזירו למקום מיוחד ומנו הטלאים וידעו מספר בני ישראל

"רגלי" - הולכי רגל לא רוכבים

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

השאלות (ד) מה רצה במ"ש וישמע את העם?:

"וישמע". גם זה הוצעה להגדיל חטא שאול, בל תאמר שהיה ירא את העם כמו שהתנצל אח"כ, כי הוא השמיע את העם, ר"ל שצוה להכריז מאמר הנביא וכל פקודתו, ובודאי לא היו עומדים נגדו אם היה מוכיחם בל יעברו על דברי נביא. וכן בל תאמר שחס על השלל מפני עניו שהתאוה אל השלל הרב, כי "פקדם בטלאים", שכ"א לקח טלה מצאן המלך ועי"כ ידע מנינם, וזה ראיה על רוב עשרו: