מצודות על שופטים יח כב

<< מצודות על שופטים • פרק יח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • כח • כט • לא • 


מצודת דוד

"עם בית מיכה" - סמוך לבית מיכה

"הרחיקו" - כשהיו רחוקים מבית מיכה

מצודת ציון

"נזעקו" - נקבצו בזעקת המקבץ וכן (לעיל ד י) ויזעק ברק

"וידביקו" - השיגום והיו קרובים ודבוקים להם