מצודות על שופטים יח יד

מצודות על שופטים • פרק יח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • כח • כט • לא • 


מצודת דוד

"דעו מה תעשו" - רצה לומר הכינו עצמכם ולקחתם

"הידעתם" - רצה לומר וכי ידעתם הלא אינכם יודעים אשר נגד לכם יש כאן אפוד וגו'

"ההולכים לרגל" - אשר הלכו מקודם לרגל

מצודת ציון

"ויענו" - הוא תחלת הדבור כמו (דברים כו ה)וענית ואמרת