מצודות על שופטים יח י

<< מצודות על שופטים • פרק יח
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • כח • כט • לא • 


מצודת דוד

"אין שם מחסור וגו'" - רצה לומר עם שאינה מארץ ישראל מכל מקום אין נחסר בה ממה שיש בארץ ישראל או רצה לומר לא נחסר בה מכל דבר שיש בעולם

"רחבת ידים" - מקום רחב להחזיק את כולכם כאשר יתן ה' אותה בידכם

"כבואכם" - כאשר תבואו אז מיד תבואו אל עם בוטח רצה לומר לא תצטרכו ללכת דרך אשר תמצא אתכם בה מלחמה

מצודת ציון

"כי" - אם

"כל דבר" - בשום דבר