מצודות על שופטים יח כא

<< מצודות על שופטים • פרק יח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • כח • כט • לא • 


מצודת דוד

"את הטף וגו'" - מה שהביאו עמהם מביתם

"לפניהם" - בחשבם פן ירדפו בני העיר אחריהם וילחמו הגברים עמהם והטף וגו' ילכו לדרכם בעודם נלחמים

"ויפנו" - מן המקום ההוא והלכו לדרכם

מצודת ציון

"הכבודה" - הדבר שתנועתו כבדה ומתאחר ללכת