מצודות על שופטים ה כג

<< מצודות על שופטים • פרק ה >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • 


 

מצודת דוד

"לעזרת ה' בגבורים" - כפלה הדבר לפרש באיזה עזרה ואמרה לעזרת עם ה' הנלחם בגבורים והם אנשי סיסרא

"אמר וגו'" - המלאך אמר לקללו ובנבואה אמרה

"ארו וגו'" - רצה לומר קללו לומר ארור יושבי מרוז על שלא באו לעזרת עם ה' עם כי היו סמוכים למקום המלחמה

"אורו מרוז" - קללו אתם את המקום מרוז  

מצודת ציון

"אורו" - מלשון ארור

"מרוז" - שם מקום