מצודות על שופטים ה ד

<< מצודות על שופטים • פרק ה >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • 


 

מצודת דוד

"נטפו מים" - להחריד ולבלבל הגוים בקול המון הגשם

"גם שמים נטפו" - שרי מעלה של הגוים אחזום חיל ורעדה כאדם החרד והזיעה נוטף ממנו

"ארץ רעשה" - החריד והרעיש כל מלכי האדמה

"בצעדך משדה אדום" - כפל הדבר במלות שונות וכדרך השיר

"בצאתך משעיר" - כשיצאת לפני ישראל כשעברו את הר שעיר כי אז התחילו להלחם בסיחון ועוג  

מצודת ציון

"בצעדך" - מלשון צעדה והלוך

"נטפו" - מלשון טפטוף ושפיכה

"עבים" - עננים