מצודות על שופטים ה א

<< מצודות על שופטים • פרק ה >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • 


 

מצודת דוד

"לאמר" - רצה לומר שבני ישראל יאמרוהו  

מצודת ציון

"ותשר" - מלשון שירה