מצודות על שופטים ה ג

<< מצודות על שופטים • פרק ה >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • 


 

מצודת דוד

"אנכי לה'" - רצה לומר על אשר אנכי לה' ולחלקו להאמין בו לזה אנכי אשירה על התשועה הבאה לי ממנו

"שמעו מלכים" - את אשר אני דובר למען תיראו להלחם עוד בישראל  

מצודת ציון

"האזינו" - הטו אוזן לשמוע

"רוזנים" - ענין שררה כמו (תהלים ב ב)ורוזנים נוסדו יחד