מצודות על שופטים ה יא

<< מצודות על שופטים • פרק ה >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • 


 

מצודת דוד

"מקול מחצצים" - רצה לומר תמורת מה שהיה נשמע קול מורים חצים אשר יורו בין ההולכים לשאוב מים תמורת הקול הזה ישמע עתה שם קול מספרים צדקות ה' והם הצדקות שעשה להערים הפרזים שבישראל אשר היו שוממים כי אז בהיות התשועה חזרו וירדו עם ה' לעריהם הפרזים  

מצודת ציון

"מחצצים" - מלשון חצים

"משאבים" - מלשון שאיבת המים

"יתנו" - ענין דבור כי (דברים ו ז)ושננתם תרגומו ותתנון וכן (לקמן יא מ) לתנות לבת יפתח

"פרזונו" - מלשון פרזון