מצודות על שופטים ה ז

<< מצודות על שופטים • פרק ה >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • 


 

מצודת דוד

"אם" - כאם המיסרת את בנה ליישר דרכו כן אנכי לישראל

"עד שקמתי דבורה" - רצה לומר כן היה עד אשר קמתי אני דבורה כי מעתה יהיה כמאז כי התשועה הבאה על ידי שלימה היא ויחרדו הגוים מה' ולא יחדלו ישראל מללכת אורח ומלשבת בערי הפרזי

"חדלו פרזון" - כי פחדו לשבת בערי הפרזי ורק בישראל חדלו ולא בגוים כי הם לא פחדו מישראל מלשבת בערי הפרזי כי ידם היה על העליונה  

מצודת ציון

"פרזון" - ערי פרזי מבלי חומה סביבם

"שקמתי" - מלשון קימה