מצודות על עזרא ג יב

<< מצודות על עזרא • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • 


מצודת דוד

"את הבית הראשון" - שבנה שלמה

"ביסדו" - בעת יסדו הבית הזה

"בעיניהם" - ר"ל והמה רואים

"בוכים" - היו בוכים על כי היה קטן הרבה מן הבית הראשון

"ורבים" - אשר לא ראו הבית הראשון הם היו מריעים בשמחה להרים קול גדול על שמחת הבנין