מצודות על עזרא ג ז

<< מצודות על עזרא • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • 


מצודת דוד

"לחוצבים" - המה כורתי האבנים ממקום מחצבם

"ולחרשים" - הם האומנים בוני הקיר

"לצדונים ולצורים" - כי יודעים המה לכרות העצים כמ"ש (במ"א) בבנין שלמה

"אל ים יפוא" - להשיטם עליו ולבוא לירושלים

"כרשיון" - כרשות כורש אשר היה עליהם לבנות את הבית

מצודת ציון

"לצדונים ולצורים" - אנשי צידון וצור

"כרשיון" - הוא מלשון רשות הידוע בדרז"ל