מצודות על עזרא ג ו

<< מצודות על עזרא • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • 


מצודת דוד

"החלו" - אז התחילו להעלות וגו' אבל לא הקריבו בתמידות עד אחר הסוכות

"לא יסד" - עדיין לא בנו היסוד