מצודות על עזרא ג ה

<< מצודות על עזרא • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • 


מצודת דוד

"ואחרי כן" - אחר סוכות הקריבו בו עולות תמיד בתמידות מבלי הפסק ועולות לחדשים וגו'

"ולכל מתנדב" - הקריבו לכל מי אשר התנדב קרבן