מצודות על עזרא ג ג

<< מצודות על עזרא • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • 


מצודת דוד

"כי באימה" - כי בעבור האימה והפחד שהיה עליהם מעמי הארצות מהרו בבנין המזבח להקריב בו לה' ולשאול מעמו העזר בעת הבאת הקרבנות

"עולות לבקר ולערב" - הם התמידין

מצודת ציון

"מכונותיו" - מלשון כן ובסיס