מצודות על עזרא ג ט

<< מצודות על עזרא • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • 


מצודת דוד

"לנצח על עושה המלאכה" - לנגוש עליהם לבל ירפו ידיהם מן המלאכה

"בני חנדד וגו'" - גם הם היו נוגשים על עושי המלאכה

מצודת ציון

"ואחיו" - חבריו ורעיו

"לנצח" - ענינו נגישה וכפיה והיא מלשון נצחון והתגברות