מצודות על עזרא ג יא

<< מצודות על עזרא • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • 


מצודת דוד

"ויענו בהלל" - הרימו קול בהלל וגו' לומר כי טוב להודות לה' כי לעולם מושך חסדו על ישראל

"על הוסד" - כל השמחות הללו היו על אשר הניחו היסוד מבית ה'

מצודת ציון

"ויענו" - ענין הרמת קול כמו וענו הלוים וגו' קול רם (דברים כז)