<< · מ"ג עזרא · ג · ט · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויעמד ישוע בניו ואחיו קדמיאל ובניו בני יהודה כאחד לנצח על עשה המלאכה בבית האלהים בני חנדד בניהם ואחיהם הלוים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיַּעֲמֹד יֵשׁוּעַ בָּנָיו וְאֶחָיו קַדְמִיאֵל וּבָנָיו בְּנֵי יְהוּדָה כְּאֶחָד לְנַצֵּחַ עַל עֹשֵׂה הַמְּלָאכָה בְּבֵית הָאֱלֹהִים בְּנֵי חֵנָדָד בְּנֵיהֶם וַאֲחֵיהֶם הַלְוִיִּם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיַּעֲמֹ֣ד יֵשׁ֡וּעַ בָּנָ֣יו וְ֠אֶחָ֠יו קַדְמִיאֵ֨ל וּבָנָ֤יו בְּנֵֽי־יְהוּדָה֙ כְּאֶחָ֔ד לְנַצֵּ֛חַ עַל־עֹשֵׂ֥ה הַמְּלָאכָ֖ה בְּבֵ֣ית הָאֱלֹהִ֑ים
   בְּנֵי֙ חֵֽנָדָ֔ד בְּנֵיהֶ֥ם וַאֲחֵיהֶ֖ם הַלְוִיִּֽם׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויעמוד ישוע" - עמדו ואמרו שירה ביחד סביב עושי מלאכה יסוד הבית

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ואחיו" - חבריו ורעיו

"לנצח" - ענינו נגישה וכפיה והיא מלשון נצחון והתגברות 

מצודת דוד

"לנצח על עושה המלאכה" - לנגוש עליהם לבל ירפו ידיהם מן המלאכה

"בני חנדד וגו'" - גם הם היו נוגשים על עושי המלאכה

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(ט)" בני יהודה", אמר זה להבדיל כי גם מבני חנדד היה מי ששמו קדמיאל כמ"ש נחמיה י' י', "לנצח" הוא להשגיח על עושה המלאכה, כי על נצוח השיר היו משתתפים כל הלוים כמ"ש בפסוק הקודם:

 

<< · מ"ג עזרא · ג · ט · >>