מצודות על מיכה ז ד

מצודות על מיכה • פרק ז >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • 


מצודת דוד

"יום מצפיך" - לכן יום שאתה מצפה בו לטובה באה זכרון עונותיך בקבלת הגמול והנה עתה בזמן קרוב תהי' מבוכתם ובלבול דעתם לבל ידעו מה לעשות

"טובם" - הטוב שבהם הוא כקוץ מכאיב והישר שבהם הוא קשה מן המסוכה הוא גדר העשוי ע"פ רוב מן הקוצים

מצודת ציון

"כחדק" - הוא מין קוץ כמו כמשוכת חדק (משלי טו יט)

"ממסוכה" - הוא הגדר ועם הוא בסמ"ך וכן ויסך אלוה בעדו (איוב ג')

"מצפיך" - ענין תוחלת ותקוה כמו אערך לך ואצפה (תהלים ה')

"פקדתך" - ענין זכרון

"מבוכתם" - ענין בלבול הדעת כמו נבוכים הם בארץ (שמות י"ד)