מצודות על מיכה ז י

<< מצודות על מיכה • פרק ז >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • 


מצודת דוד

"עיני תראינה בה וגו'" - מה שחפצה לראות מן הנקם כי אז תהיה למרמס הרגל כטיט המושלך בחוצות

"ותרא" - וכאשר תראה אויבתי במרבית הצדקה הנעשה לי תהיה מכוסה בבושה אשר אמרה אלי בזמן הגלות אין ה' מדוע לא יגאלך

מצודת ציון

"למרמס" - ענין דריסת הרגל

"חוצות" - שווקים