מצודות על מיכה ז ה

<< מצודות על מיכה • פרק ז >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • 


מצודת דוד

"משוכבת חיקך" - מאשתך השוכבת בחיקך שמור פתחי פיך לבל תדבר דבר שראוי להסתיר כי גם היא תגלה מצפוניך

"אל תאמינו ברע" - הנה בזמן הזה אל תאמינו איש ברעהו ואל תבטחו בהבטחת שר עם כי מעולם דרך השר הוא לקיים הבטחתו הנה עתה אל תבטחו בו

מצודת ציון

"באלוף" - ענין שררה כמו אלופי אדום (שם ט"ו)

"פתחי פיך" - על השפתים יאמר בדרך שאלה