<< · מ"ג מיכה · ז · ד · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
טובם כחדק ישר ממסוכה יום מצפיך פקדתך באה עתה תהיה מבוכתם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
טוֹבָם כְּחֵדֶק יָשָׁר מִמְּסוּכָה יוֹם מְצַפֶּיךָ פְּקֻדָּתְךָ בָאָה עַתָּה תִהְיֶה מְבוּכָתָם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
טוֹבָ֣ם כְּחֵ֔דֶק יָשָׁ֖ר מִמְּסוּכָ֑ה י֤וֹם מְצַפֶּ֙יךָ֙ פְּקֻדָּתְךָ֣ בָ֔אָה עַתָּ֥ה תִהְיֶ֖ה מְבוּכָתָֽם׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

טָבָא דִבְהוֹן קָשֵׁי לְמִפַּק מִן יְדֵיהּ כַּד מִן חִדְקָא וּדְקָשֵׁיט בְּהוֹן מִסְיוּגַת סְיַג בִּישׁ יוֹם סִבּוּרָךְ לְטַב עִדַן סְעוּרַת בִּישְׁתָךְ מְטַת כְּעַן יְהֵי עֲרָבוּ לְהוֹן:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"טובם כחדק" - טבא דאית בהון קשה למיפק מן ידיה כד מן חדקא קשה לצאת מידו כמו הקוצים הנסבכין בצמר

"ישר ממסוכה" - ישר שבהם רע ממסוכת קוצים ומסוכה כמו (ישעיהו ה) הסר מסוכתו

"יום מצפיך" - יום שאתה מצפה בו לטובה תבוא פקודתך

"מבוכתם" - עירבוליהון כמו (שמות יד) נבוכין הם מהומתם

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"כחדק" - הוא מין קוץ כמו כמשוכת חדק (משלי טו יט)

"ממסוכה" - הוא הגדר ועם הוא בסמ"ך וכן ויסך אלוה בעדו (איוב ג')

"מצפיך" - ענין תוחלת ותקוה כמו אערך לך ואצפה (תהלים ה')

"פקדתך" - ענין זכרון

"מבוכתם" - ענין בלבול הדעת כמו נבוכים הם בארץ (שמות י"ד

מצודת דוד

"יום מצפיך" - לכן יום שאתה מצפה בו לטובה באה זכרון עונותיך בקבלת הגמול והנה עתה בזמן קרוב תהי' מבוכתם ובלבול דעתם לבל ידעו מה לעשות

"טובם" - הטוב שבהם הוא כקוץ מכאיב והישר שבהם הוא קשה מן המסוכה הוא גדר העשוי ע"פ רוב מן הקוצים

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"טובם כחדק ישר ממסוכה", גם האיש הטוב הנמצא ביניהם אינו טוב בעצמו, רק הוא דומה במשלו כחדק שהוא ישר נגד המסוכה, שהמסוכה הוא הגדר והסכך שעושים מקוצים וחדק, והחדק בעצמו הוא מלא עקמומית, וכשעושים ממנו מסוכה מעקמים אותו יותר ויסתבך ויתפתל יותר עד שהחדק הוא ישר בערכו, וכן הטוב שבהם הוא ג"כ נפתל ועקש, רק שהוא ישר בערך בני דורו שהם עקומים כמסוכה, "יום מצפיך פקודתך באה" ביום פורעניות המוכן למצפיך, ר"ל על האומות שמצפים לראות ברעתך, ביום המוכן לפורעניותם, הלא ביום ההוא באה פקודתך, פקדו את עוניך ותקבל עליהם עונש, באופן שיום המוכן לפורעניות האומות שכני א"י נפקדו גם ישראל על עונם, עד "שעתה תהיה מבוכתם", שהעם כולו שאמר עליהם כולם לדמים יארובו וכו' יהיו נבוכים ויהיה מבוכה ביניהם:

ביאור המילות

"מסוכה". גדר של קוצים, כמו הנני שך את דרכך בסירים (הושע ב'):

"יום מצפיך". יום הקבוע לפורעניות (עי' הושע ז' ה'), ומצפה כמו לך העמד המצפה (ישעיה כ"א עמש"ש):
 

<< · מ"ג מיכה · ז · ד · >>