מצודות על מיכה ז ב

<< מצודות על מיכה • פרק ז
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • 


מצודת דוד

"יצודו חרם" - יצוד אותו ברשתו

"לדמים יארובו" - מארבים לשפוך דם

"אבד חסיד" - עתה יפרש המשל ויאמר הנה אבד חסיד מן הארץ ואין איש ישר בין בני אדם

מצודת ציון

"יארבו" - מלשון אורב

"יצודו" - מלשון צדיה

"חרם" - כמו בחרם והוא הרשת וכן משטח חרמים (יחזקאל כו)