מצודות על מיכה ז יז

<< מצודות על מיכה • פרק ז >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • 


מצודת דוד

"אל ה' וגו'" - יפחדו את ה' וגם יראו ממך אתה ישראל

"ירגזו ממסגרותיהם" - יחרדו ממה שסגרו את ישראל בבתי כלאים עוד משלו בהם כי ידאגו מן הנקם

"כזוחלי ארץ" - הם הנחשים ההולכים על גחון ונראים כזוחלים וכפל הדבר במ"ש

"ילחכו עפר כנחש" - ר"ל אפים ארץ ישתחוו לישראל ויהיה נראה כאלו מלחכים עפר רגליהם כנחש הזה שמלחך את העפר כי זהו לחמו

מצודת ציון

"ילחכו" - ענין לקיקה בלשון כמו ועפר רגליך ילחכו (ישעיהו מ"ט)

"כזוחלי" - ענין נגירה והזלה בארץ ובדרז"ל כל הימים מטהרים בזוחלין (שבת ס"ט) ויקרא הנחש כן לפי שאין לו רגלים והלוכו נראה כזוחל ונגרר וכן עם חמת זוחלי עפר (דברים ל"ב)

"ירגזו" - ענין חרדה

"ממסגרותיהם" - מלשון סגירה

"אל ה'" - את ה'