מצודות על ישעיהו סג יח

<< מצודות על ישעיהו • פרק סג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • 


מצודת דוד

"למצער" - על מעט זמן ירשו עם קדשך את המקדש ועתה הצרים אותנו הנה בוססו ורמסו את מקדשך

מצודת ציון

"למצער" - למעט זמן כמו הלא מצער היא (בראשית יט)

"בוססו" - ענין רמיסה כמו יבוס צרינו (תהלים ס)