מצודות על ישעיהו סג יד

<< מצודות על ישעיהו • פרק סג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • 


מצודת דוד

"כן נהגת עמך" - ר"ל כך היה הכל כמו שאמרנו באופן זה נהגת עמך לעשות לך פרסום שם תפארת

"כבהמה בבקעה תרד" - כמו הבהמה היורדת ללכת בבקעה שנוח לה מאלו עלתה ללכת בהר כן רוח ה' הנהיג את ישראל בנחת

מצודת ציון

"תניחנו" - ענין הנהגה כמו נחית כצאן (תהלים עז)